top of page

Beth yw Llwyddo?

Yma yn Llwyddo, rydyn ni'n dylunio adnoddau arloesol a deniadol ar gyfer myfyrwyr ysgolion uwchradd ar draws y Deyrnas Unedig.

Rydym fwyaf adnabyddus am ein hadnodd Twf a Lles Personol, sy'n cefnogi'r broses o gyflwyno cymwysterau BTEC Lefel 1 a 2 mewn Twf a Lles Personol.

Artboard 3_edited_edited.png

Mae'r adnodd Twf a Lles Personol yn addysgu sgiliau gwerthfawr i helpu myfyrwyr i fyw bywydau hapusach, iachach a mwy llwyddiannus. Mae'n creu sgyrsiau gafaelgar am faterion pwysig bywyd, ac yn helpu dysgwyr i feithrin gwell dealltwriaeth ohonyn nhw'u hunain a'r byd o'u cwmpas.

I gael rhagor o wybodaeth am yr adnodd Twf a Lles Personol a'r cymhwyster BTEC, cliciwch yma!

 

Diddordeb mewn ymuno â ni?

Trefnwch sgwrs gychwynnol, heb unrhyw rwymedigaeth, gydag un o aelodau hyfryd y tîm.

Ein Cwsmeriaid Hapus...

4
5
2
3
6
7
9
10
1
8
bottom of page