1/1

Pam dewis Llwyddo?

Artboard 5_2x.png

Beth yw Llwyddo?

Artboard 10_2x.png

I bwy mae Llwyddo?

Adnodd deniadol I gyflwyno cymhwyster BTEC lefel 1 a 2 mewn Twf Personol a Lles yw Llwyddo.

Artboard 8_2x.png

Cwricwlwm Astudiaethau Addysg Grefyddol (AAG)

Mae Llwyddo wedi ei gynllunio ar gyfer ysgolion cyfun, colegau, Unedau Cyfeirio Disgyblion a sefydliadau Addysg eraill.

Artboard 9_2x.png

Wedi ei rheoli’n llwyr

Artboard 7_2x.png

Pam dewis Llwyddo?

Mae dros 95% o’r dysgwyr sydd wedi cofrestru gyda Llwyddo yn cyflawni ag ennill cymhwyster.

Artboard 11_2x.png

Dysgu Hyblyg

Mae Llwyddo wedi ei alinio a chwricwlwm newydd AAG Lloegr a chymru a gellir ei ddefnyddio I ddysgu y gwersi hynny.

Mae Llwyddo yn cynnig gwasanaeth cyflawn gyda chefnogaeth cyson ac fe ddarperir adnoddau ychwanegol.

Mae’r llyfrau ar gael fel llyfrau ar bapur neu fel adnodd digidol ar ein platform e-sweet.