Melys yw Llwyddiant!

Adnodd arloesol, gafaelgar a liiwgar a ddefnyddir I gyflwyno cymhwyster BTEC lefel 1 a 2 mewn Twf Personol a Lles.

Pam dewis Llwyddo?

Adnodd deniadol I gyflwyno cymhwyster BTEC lefel 1 a 2 mewn Twf Personol a Lles yw Llwyddo.

Artboard 5_2x.png

Beth yw Llwyddo?

Artboard 10_2x.png

I bwy mae Llwyddo?

Mae Llwyddo wedi ei gynllunio ar gyfer ysgolion cyfun, colegau, Unedau Cyfeirio Disgyblion a sefydliadau Addysg eraill.

Mae dros 95% o’r dysgwyr sydd wedi cofrestru gyda Llwyddo yn cyflawni ag ennill cymhwyster.

Artboard 7_2x.png

Pam dewis Llwyddo?

Artboard 8_2x.png

Cwricwlwm Astudiaethau Addysg Grefyddol (AAG)

Mae Llwyddo wedi ei alinio a chwricwlwm newydd AAG Lloegr a chymru a gellir ei ddefnyddio I ddysgu y gwersi hynny.

Artboard 9_2x.png

Wedi ei rheoli’n llwyr

Mae Llwyddo yn cynnig gwasanaeth cyflawn gyda chefnogaeth cyson ac fe ddarperir adnoddau ychwanegol.

Artboard 11_2x.png

Dysgu Hyblyg

Mae’r llyfrau ar gael fel llyfrau ar bapur neu fel adnodd digidol ar ein platform e-sweet.