top of page

Llwyfan Digidol e-Sweet

e-Sweet yw ein llwyfan digidol newydd, cyffrous. Mae’n lliwgar, yn ddeniadol ac yn hawdd ei ddefnyddio ac mae'n cefnogi athrawon a dysgwyr gyda dysgu o bell a dysgu digidol.
Artboard 9_2x.png

Buddion i Athrawon

  • Mewngofnodi i'r dangosfwrdd o unrhyw leoliad

  • Gosod gwaith ar gyfer dysgwyr

  • Dilyn cynnydd dysgwyr a dosbarthiadau

  • Cyrchu unedau sydd wedi eu cyflwyno ac asesu dysgwyr

  • Anfon adnoddau at ddysgwyr i gefnogi'r gwaith

  • Cyflwyno gwaith i Ddilysydd Mewnol Llwyddo.

Buddion i Ddysgwyr

  • Mewngofnodi o unrhyw leoliad

  • Cyrchu gwaith sydd wedi ei osod gan y tiwtor

  • Lawrlwytho, lanlwytho a chyflwyno unedau

  • Edrych ar ddyddiadau terfyn

bottom of page