top of page

Gwobrau Cyrhaeddiad Llwyddo* 2019 –

Cyfleoedd Nawdd

Bydd noddi'r gwobrau yn darparu sylw helaeth i'ch brand ymysg dysgwyr, busnesau a rhanddeiliaid allweddol eraill ledled Cymru. Bydd y Seremoni Wobrwyo yn rhoi cyfle i chi:

  • Cwrdd â dysgwyr ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Cyrhaeddiad Sweet */Llwyddo*

  • Rhwydweithio gydag arweinwyr rhaglenni a darparwyr

  • Rhwydweithio gyda'r Tîm Sweet*/Llwyddo*

  • Codi proffil eich brand trwy gyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus

  • Hyrwyddo'ch nwyddau a'ch gwasanaethau i ysgolion, dysgwyr

Os hoffech wybod mwy am y cyfleoedd nawdd sydd ar gael, cysylltwch â ni: sweet@portaltraining.co.uk

Mae tri chyfle nawdd ar gael (cliciwch yma am fwy o wybodaeth).

bottom of page