top of page
Search

Llwyddo yn mynd yn ddigidol!

Mae'n bleser gennym gyhoeddi lansiad platfform Digidol newydd sbon Llwyddo/e-Sweet.


Yr un cymhwyster anhygoel ydyw, sy'n cael ei gyflwyno’r egniol gan dros 200 o ganolfannau ledled Cymru a Lloegr bellach, ond sydd hyd yn oed yn haws ei gyrchu nawr. Yn ogystal â datblygu sgiliau pwysig, bydd dysgwyr yn cyflawni cymhwyster BTEC achrededig llawn Pearson Edexcel mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol.

Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda dylunwyr gwe a datblygwyr i greu platfform ar-lein arloesol a hawdd I’w ddefnyddio i wella'r profiad addysgu a dysgu.


Bydd y Llwyfan Digidol e-Sweet yn caniatáu i athrawon:

• Mewngofnodi i'w Dangosfwrdd personol o unrhyw leoliad

• Neilltuo gwaith i ddysgwyr

• Olrhain cynnydd dysgwr a dosbarth

• Cyrchu unedau a gyflwynwyd ac asesu dysgwyr

• Anfon adnoddau ategol at ddysgwyr

• Cyflwyno gwaith i'w Dilysydd Mewnol Llwyddo (IV)


Bydd dysgwyr yn gallu:

• Mewngofnodi o unrhyw leoliad

• Cyrchu gwaith sydd wedi'i neilltuo gan eu tiwtor

• Dadlwytho, uwchlwytho a chyflwyno unedau

• Gweld terfynau amser


Bydd canolfannau nawr yn gallu dewis y platfform sydd orau ganddyn nhw ar gyfer yr Adnodd Llwyddo o'r llyfrau gwaith traddodiadol, y Llwyfan Digidol e-Sweet neu hyd yn oed gymysgedd gymysg o lyfrau ac ar-lein.


Dywedodd Cyfarwyddwr Llwyddo Ltd, Gwawr Booth: “Rydym yn gyffrous i ddechrau 2021 ar nodyn gadarnhaol gyda lansiad platfform Digidol e-Sweet.

“Mae Llwyddo yn adnodd mor bwysig yn yr ystyr ei fod yn cefnogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau bywyd gwerthfawr, sgiliau cyflogadwyedd ac yn cynorthwyo dysgwyr i ddysgu sut i ddiogelu eu lles, elfen sydd mor hanfodol i bob dysgwr bellach.

"Rydyn ni wrth ein boddau nawr ein bod ni'n gallu cynnig y cymhwyster gwych yma yn ddigidol.”


Cliciwch yma i gysylltu â'r Tîm Llwyddo i gael mwy o wybodaeth.

5 views0 comments
bottom of page