top of page

Gwobrau Cyrhaeddiad Llwyddo* 2019

Mae Gwobrau Cyrhaeddiad Llwyddo* yn ddigwyddiad blynyddol sydd wedi'i gynllunio i ddathlu cyflawniadau dysgwyr sy'n ymgymryd â BTEC Lefel 1/2 mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol. Mae hwn hefyd yn gyfle gwych i gydnabod y staff a'r canolfannau sy'n hwyluso cyflwyno'r Rhaglen.

Gwahoddir dysgwyr, athrawon ac ysgolion i gyflwyno eu gwaith i'w ystyried gan ein panel o feirniaid. Yna caiff rhestr fer o geisiadau eu dewis ar gyfer pob categori a'u dathlu yng Ngwobrau Cyrhaeddiad Llwyddo*, lle dewisir enillydd.

Cynhelir y digwyddiad cyntaf Ddydd Gwener 11eg  o Hydref yn swyddfeydd Portal yng Nghaerdydd.

Mae 8 categori gwych:

“Mae'r Gwobrau Cyrhaeddiad Llwyddo* yn ddigwyddiad blynyddol sydd wedi'i gynllunio i ddathlu llwyddiannau'r rhai sy'n dilyn y Rhaglen Llwyddo*. Rydym yn falch iawn o gydnabod cyflawniadau myfyrwyr ac ysgolion sydd wedi mynd uwchlaw a thu hwnt i ddangos yr effaith gadarnhaol y mae'r Rhaglen wedi'i chael ar ddysgwyr o bob gallu o bob cwr o Gymru.

Gwawr Booth, Rheolwr Gyfarwyddwr, Portal

bottom of page