top of page

Gwobrau Cyrhaeddiad Llwyddo* 2019

Sut i Gystadlu

Mae tair ffordd i gystadlu:

Dewis 1

 

Hunan enwebu

Gallwch enwebu eich hun mewn un categori neu fwy os ydych chi'n:

 

 • athro sy'n cyflwyno Rhaglen Llwyddo*;

 • dysgwr sy'n astudio neu sydd wedi cwblhau'r Rhaglen Astudio; neu

 • aelod o'r UDRh sydd wedi rhoi Rhaglen Llwyddo* ar waith yn eich canolfan

 

Croesewir ceisiadau mewn unrhyw fformat:

 

 • Cofnod ysgrifenedig

 • Poster

 • Fideo

Cyflwyniad PowerPoint

Dewis 2

 

Enwebu rhywun arall

Gallwch enwebu person arall mewn un categori neu fwy os ydynt:

 

 • athro sy'n cyflwyno Rhaglen Llwyddo*;

 • dysgwr sy'n astudio neu sydd wedi cwblhau'r Rhaglen astudio; neu

 • aelod o'r UDRh sydd wedi rhoi Rhaglen Llwyddo* ar waith yn eu canolfan

 

Croesewir ceisiadau mewn unrhyw fformat:

 

 • Cofnod ysgrifenedig

 • Poster

 • Fideo

 • Cyflwyniad PowerPoint

Dewis 3

 

Enwebiad gan Ddilysydd Mewnol

Bydd Tîm Llwyddo* yn chwilio am enghreifftiau o waith dysgwyr eithriadol yn ogystal ag aseswyr a chanolfannau sydd wedi cyflwyno'r Rhaglen Astudio yn llwyddiannus wrth gefnogi eu dysgwyr drwy'r cymhwyster.

 

 

  

 

Gall Ddilysydd Mewnol gyflwyno cais:

 

 • Gellir dewis dysgwyr, darparwyr rhaglenni a/neu ganolfannau

 • Cysylltir â'r enwebai yn eu hysbysu o'r cais arfaethedig

 • Gofynnir am ganiatâd cyn symud ymlaen gyda'r cais
   

Nid oes gofyn i’r rhai a enwebwyd i gyflwyno cais

bottom of page