top of page

Hyfforddiant Sefydlu

Caiff yr agweddau canlynol eu cynnwys yn ystod y sesiwn hyfforddiant:

 

  • Trosolwg ar sut i gyflwyno cymwysterau Lefel Mynediad 3, Lefel 1 a Lefel 2 Llwyddo* yn eich canolfan 

  • Trosolwg o fanteision Llwyddo* a’r sgiliau gall ddysgwyr eu datblygu trwy gwblhau cymhwyster DPCh 

  • Ymgyfarwyddo â’r adnodd 

  • Sut i gofrestru dysgwyr 

  • Gwneud penderfyniadau asesu cywir 

  • Rhoi adborth i ddysgwyr 

  • Deall y broses dilysu mewnol a hawlio 

  • Ymgyfarwyddo â deunydd cyflwyno ychwanegol

 

Mae hyfforddiant sefydlu yn orfodol i’r holl ganolfannau newydd

Artboard 8_2x.png

Hyfforddiant Cychwynnol

 

Mae'r sesiwn Hyfforddiant yma yn darparu trosolwg cynhwysfawr o'r cymhwyster a'r gofynion gweinyddol. Cynhelir y sesiwn ar-lein gan ddefnyddio pecyn Microsoft Teams, ond pe bo gwell gan unrhywun i'r hyfforddiant gael ei gynnal yn bersonol, gofynwn yn garedig iddynt I gysylltu â ni. Bydd holl ddeunyddiau’r cwrs yn cael eu e bostio at y mynychwyr cyn y sesiwn gyda’r argymhelliant eu bod yn cael eu hargraffu ymlaen llaw.

 

Mae'r sesiwn yn para 2-3 awr

 

Cost

 

£275 y pen.
 

Os hoffech drefnu sesiwn hyfforddi grŵp, cysylltwch â ni i drafod prisiau.

Archebu Eich Hyfforddiant

Diolch am gyflwyno'ch archeb. Bydd aelod o dîm Llwyddo* mewn cysylltiad cyn bo hir.

Training Form
bottom of page