Hyfforddiant Sefydlu

Caiff yr agweddau canlynol eu cynnwys yn ystod y sesiwn hyfforddiant:

 

 • Trosolwg ar sut i gyflwyno cymwysterau Lefel Mynediad 3, Lefel 1 a Lefel 2 Llwyddo* yn eich canolfan 

 • Trosolwg o fanteision Llwyddo* a’r sgiliau gall ddysgwyr eu datblygu trwy gwblhau cymhwyster DPCh 

 • Ymgyfarwyddo â’r adnodd 

 • Sut i gofrestru dysgwyr 

 • Gwneud penderfyniadau asesu cywir 

 • Rhoi adborth i ddysgwyr 

 • Deall y broses dilysu mewnol a hawlio 

 • Ymgyfarwyddo â deunydd cyflwyno ychwanegol

 

Mae hyfforddiant sefydlu yn orfodol i’r holl ganolfannau newydd

Hyfforddiant Sefydlu Diwrnod Llawn

(argymhellir)

Argymhellir yr Hyfforddiant Sefydlu Diwrnod Llawn ac mae’n rhoi trosolwg cynhwysfawr o’r cymwysterau, a’r gofynion gweinyddu. Cynhelir y sesiwn yn Swyddfeydd Portal Training yng Nghaerdydd.

Mae cinio a lluniaeth wedi ei gynnwys. 
 

Cost

 • £250 am y person cyntaf 

 • £75 am bob person ychwanegol 

Gall canolfannau sydd eisoes yn darparu cymwysterau Llwyddo* ac yn dymuno mynychu’r Hyfforddiant Sefydlu Diwrnod Llawn, naill ai fel aelod newydd o staff neu fel sesiwn ddiweddaru ar gyfer aelodau presennol o staff, wneud hynny am gost o £75 y person.

Hyfforddiant Sefydlu wedi ei Grynhoi 


 

Argymhellir yr Hyfforddiant Sefydlu wedi ei Grynhoi ar gyfer athrawon fydd yn cael anhawster yn mynychu’r Hyfforddiant Sefydlu Diwrnod Llawn.  Cynhelir y sesiwn hon yn y ganolfan ddewisol am ryw 2-3 awr.

Cost

 • £150 am y person cyntaf 

 • £50 am bob person ychwanegol

 

Gall canolfannau sydd eisoes yn darparu cymwysterau Llwyddo* ac yn dymuno mynychu Hyfforddiant Sefydlu Diwrnod wedi ei Grynhoi, naill ai fel aelod newydd o staff neu fel sesiwn ddiweddaru ar gyfer aelodau presennol o staff, wneud hynny am gost o £50 y person. Bydd angen isafswm o dri aelod o staff.

Archebu Eich Hyfforddiant
arrow&v
 
Portal logo white

Mae Llwyddo* yn ran o deulu Portal

Portal Training, Ocean Park House

East Tyndall Street, Caerdydd,
CF24 5ET
029 2047 4060 

sweet@portaltraining.co.uk