top of page

BTEC Lefel Mynediad 3

*Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg yn unig*

Mae'r adnodd Lefel Mynediad 3 yn addas i'w gyflwyno fel pwnc galwedigaethol annibynnol ac mae'n adnodd perffaith i ddysgwyr sydd angen cefnogaeth ychwanegol i ddatblygu sgiliau bywyd a chyflogadwyedd pwysig.  Noder mai yn Saesneg yn unig mae'r adnodd hwn ar gael ar hyn o bryd.

 

Mae 5 pennod ar gael, wedi'u hargraffu mewn llyfrynnau lliw ac wedi eu cyflwyno mewn ffolder proffesiynol y gellir eu defnyddio i storio gwaith y dysgwr. 

Mae pob un bennod yn cynnwys briffiau aseiniad ar gyfer BTEC Lefel Mynediad 3 mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol. 

Cost £19.95 y dysgwr (wedi ei eithrio rhag TAW)

Dyfarniad Lefel Mynediad 3
Web-Star-Versions-CYMRAEG-1.png

Cynnydd Gyrfa

Web-Star-Versions-CYMRAEG-2.png

Gallu Ariannol

Web-Star-Versions-CYMRAEG-3.png

Hawliau a Chyfrifoldebau

Web-Star-Versions-CYMRAEG-4.png

Natur newidiol cymdeithas yn y DU

Web-Star-Versions-CYMRAEG-5.png

Cynaliadwyedd a’n Hamgylchedd

Tystysgrif Lefel Mynediad 3
Web-Star-Versions-CYMRAEG-5.png

Rheoli Cydberthynas Gymdeithasol

Web-Star-Versions-CYMRAEG-5.png

Gweithio fel rhan o Grŵp

Web-Star-Versions-CYMRAEG-5.png

Prosiect mewn Cynaliadwyedd

Cofrestru ar gyfer BTEC 

  

Rydym yn cynnig gwasanaeth wedi'i reoli'n llawn. Mae hyn yn cynnwys holl waith gweinyddu’r cymhwyster gan gynnwys cofrestru, dilysu mewnol, achredu ac ardystio. Rhoddir Dilysydd Mewnol ymroddedig a fydd yn darparu cymorth parhaus trwy gydol y cyfnod y bydd y cymhwyster yn cael ei gyflwyno. 

•  Dyfarniad Lefel Mynediad 3 Pearson Edexcel mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol - £26.50 

•  Tystysgrif Lefel Mynediad 3 Pearson Edexcel mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol - £40.00

Gweler manylion am hyfforddiant drwy glicio'r ddolen hon.

Mesurau Perfformiad yng Nghymru  

 

Yn ogystal â chefnogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau pwysig a dealltwriaeth, mae’r cymwysterau a gyflawnir gydag adnodd Lefel Mynediad 3 yn cyfrannu at Fesurau Perfformiad yng Nghymru.

bottom of page