BTEC Lefel Mynediad 3

Adnodd newydd ar gael nawr!

*Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg yn unig*
 

Mae'r adnodd Lefel Mynediad 3 yn addas i'w gyflwyno fel pwnc galwedigaethol annibynnol ac mae'n adnodd perffaith i ddysgwyr sydd angen cefnogaeth ychwanegol i ddatblygu sgiliau bywyd a chyflogadwyedd pwysig.  Noder mai yn Saesneg yn unig mae'r adnodd hwn ar gael ar hyn o bryd.

 

Mae 5 pennod ar gael, wedi'u hargraffu mewn llyfrynnau lliw ac wedi eu cyflwyno mewn ffolder proffesiynol y gellir eu defnyddio i storio gwaith y dysgwr. 

  

Mae pob un bennod yn cynnwys briffiau aseiniad ar gyfer BTEC Lefel Mynediad 3 mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol. 

  

Cost £19.95 y dysgwr (wedi ei eithrio rhag TAW)

Dyfarniad Lefel Mynediad 3

Cynnydd Gyrfa

Gallu Ariannol

Hawliau a Chyfrifoldebau

Natur newidiol cymdeithas yn y DU

Cynaliadwyedd a’n Hamgylchedd

Tystysgrif Lefel Mynediad 3

Rheoli Cydberthynas Gymdeithasol

Gweithio fel rhan o Grŵp

Prosiect mewn Cynaliadwyedd

Cofrestru ar gyfer BTEC 

  

Rydym yn cynnig gwasanaeth wedi'i reoli'n llawn. Mae hyn yn cynnwys holl waith gweinyddu’r cymhwyster gan gynnwys cofrestru, dilysu mewnol, achredu ac ardystio. Rhoddir Dilysydd Mewnol ymroddedig a fydd yn darparu cymorth parhaus trwy gydol y cyfnod y bydd y cymhwyster yn cael ei gyflwyno. 

 

•  Dyfarniad Lefel Mynediad 3 Pearson Edexcel mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol - £26.50 

•  Tystysgrif Lefel Mynediad 3 Pearson Edexcel mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol - £40.00

 

Gweler manylion am hyfforddiant drwy glicio'r ddolen hon.

Mesurau Perfformiad yng Nghymru  

 

Yn ogystal â chefnogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau pwysig a dealltwriaeth, mae’r cymwysterau a gyflawnir gydag adnodd Lefel Mynediad 3 yn cyfrannu at Fesurau Perfformiad yng Nghymru.

Portal logo white

Mae Llwyddo* yn ran o deulu Portal

Portal Training, Ocean Park House

East Tyndall Street, Caerdydd,
CF24 5ET
029 2047 4060 

info@sweet.education