top of page

Cymwysterau ar gael

Mae Llwyddo yn ystod o adnoddau arloesol sy’n cefnogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau bywyd a chyflogadwyedd pwysig, ac i gyflawni cymhwyster cwbl achrededig.
Artboard 10_2x.png
500x500SquareSlides-02.jpg

BTEC Lefel 1 a Lefel 2 Llwyddo* mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol

Mae’r adnodd yn cyfuno themâu allweddol o’r Cwricwlwm ABCh yn cynnwys: 

  • Deall Hunaniaeth Bersonol 

  • Rheoli Cydberthynas 

  • Byw’n Iach 

  • Symud Ymlaen 

  • Materion Ariannol 

 

Mae’r adnodd hefyd yn rhoi cymorth addysgu a dysgu cyflawn ar gyfer Sgiliau Bagloriaeth Cymru. Mae’r heriau’n cynnwys rhai Cymunedol, Menter a Dinasyddiaeth.

800x600-SweetE3Books.jpg

BTEC Lefel Mynediad 3 Llwyddo* mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol

Mae'r adnodd hwn yn cynnwys y testunau canlynol:

  • Cynnydd gyrfa 

  • Gallu ariannol 

  • Gweithio’n dda fel tîm 

  • Cynaliadwyedd 

bottom of page