top of page

BTEC lefel 1 a 2 mewn Twf Personol a Lles – Llwyddo

Mae Llwyddo yn cynnig ystod o adnoddau arloesol sy’n cefnogi dysgywr I ddatblygu sgiliau bywyd a chyflogadwyaeth achefyd I ennill cymhwyster achrededig.

Wedi ei fapio yn erbyn ac yn cefnogi y cyfwyniad o’r.

 

Ar gael yn y Gymraeg a’r saesneg, mae Llwyddo yn hyrwyddo sgyrsiau gafaelgar a phwysig am faterion mawr y byd, gan helpu’r dysgwyr I fagu gwell dealltwriaeth o’u hun a’r byd o’u cwmpas.

 

Mae’r adnodd yn hyblyg a gellir ei gyflwyno yn ystod amser penodedig ar gyfer ABCH, amser cofrestru, gwersi pynciau craidd (yn cynnwys Mathemateg, gwyddoniaeth ag Add Gorff) neu hyd yn oed o fewn colofnnau dewis ar wahan ar gyfer cymwysterau BTEC.

 

Gall ganolfannau ddewis o’n adnodd digidol sydd ar ein llwyfan e-sweet, am brofiad addysgu a dysgu hollol ddigidol neu ein llyfrau clasurol ar gyfer addysgu o fewn dosbarthiadau neu dewis ffurf hyblyg o gyfuniad o’r ddau, llyfrau a’r adnodd digidol. Gall Llwyddo hefyd gael ei addasu ar gyfer dysgwyr ag anghenion penodol, a gellir tystiolaethu canlyniadau y dysgu mewn ffurfiau eraill.

 

Mae wedi ei gynllunio gyda dysgwyr ysgolion uwchradd mewn golwg, er y gellie ei gyflawni gan unrhyw ddisgybl dros 14 oed.

Artboard 3.png
Unedau

Unedau

Sports Car.png
Perffeithrwydd

Perffeithrwydd

Mesuriadau Perfformiad yng Nghymru

Yn ychwanegol I gefnogi dysgwyr I ddatblygu sgiliau pwysig a dealltwriaeth, mae’r cymwysterau o fewn yr adnodd yn cyfranu tuag at mesurau perfformiad yng Nghymru.

Prisiau
Prisiau
Mae’r prisiau’n destun costau TAW a phostio.

Ffioedd Cofrestru a Thystysgrifo

 

Mae Llwyddo yn cynnig gwasaneth cyflawn sy’n cynnwys hyn oll:

  • Gweinyddiaeth

  • Cofrestru

  • Gwirio

  • Cyfridoldebau Achededu a thystysgrifo

  • Ymweliadau Gwirio Mewnol

  • Cefnogaeth ar lein, trwy ebost neu dros y ffon

  • Dwy ymweliad I’r ganolfan

Tystysgrif Estynedig: £91

Tystysgrif: £66

gwobr: £37

Gwobr Atodol: £22

(TAW yn ychwanegol)

Artboard 22_2x.png

Adnodd

Mae’r adnodd yn hyblyg a gellie ei ddarparu trwy amser ABCh, amser cofrestru, gwersi pynciau craidd (gan gynnwys Mathemateg, Gwyddoniaeth ac Add Gorff) neu fel dewis colofn opsiwn BTEC ar wahan.

Gall ganolfannau ddewis o’n adnodd digidol sydd ar ein llwyfan e-sweet, am brofiad addysgu a dysgu hollol ddigidol neu ein llyfrau clasurol ar gyfer addysgu o fewn dosbarthiadau neu dewis ffurf hyblyg o gyfuniad o’r ddau, llyfrau a’r adnodd digidol. Gall Llwyddo hefyd gael ei addasu ar gyfer dysgwyr ag anghenion penodol, a gellir tystiolaethu canlyniadau y dysgu mewn ffurfiau eraill.

 

Mae 8 pennod ar gael, yn y llyfrynnau ac yn ddigidol, pob un a’I gymeriad unigryw ei hun I dywys dysgwyr trwy’r gymhwyster.

 

Mae pob pennod yn cynnwys briffiau aseiniad ar gyfer BTEC lefel 1 a 2  mewn Twf Personol a Lles.  Darperir adnoddau ychwanegol fel cynlluniau gwaith, pwyntiau pwer, tasgau cychwynnol a thasgau diweddu gwersi cyn gynted a gofrestrir y dysgwyr, yn arbed amser cynnlunio amhrisiadwy I’r athrawon.

 

Y gost I bob dysgwr:

Llyfrynnau gwaith: £21.95

e-Sweet: £17.95

Workbooks + e-Sweet: £29.95

(costiau postio yn ychwanegol)

hyfforddiant

bwcio sesiwn

Sesiwn hyfforddi ar lein trwy Teams.  Bydd y sesiwn 3 awr yn darparu trosolwg cynhwysfawr o’r cymwysterau a’r gofynion gweinyddol.

Hyfforddiant (y person): £275

(TAW yn ychwanegol)

Camau nesaf…

Cysylltwch ag Annabel Harries – Rheolwr Perthnasau a Gwerthiant

annabel.harries@sweet.education

07874 869690

Artboard 23_2x.png
bottom of page