top of page

Cefnogi llwyddiant yn eich canolfannau

Mae Llwyddo yn ystod o adnoddau arloesol sy’n cefnogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau bywyd a chyflogadwyedd pwysig, ac i gyflawni cymhwyster BTEC cwbl achrededig Pearson Edexcel.

BTEC Lefel 1 a Lefel 2

Artboard 6_2x.png

Buddion i’ch dysgwyr  

​​

 • Mae’r dysgwyr yn datblygu sgiliau gwerthfawr yn ymwneud â lles, hyder a chadernid

 • Mae adnoddau cynhwysfawr yn cefnogi datblygiad sgiliau bywyd a chyflogadwyedd

 • Cymhwyster cwbl achrededig, heb unrhyw arholiad

 • Gall yr astudio ddechrau yng Nghyfnod Allweddol 3 

 • Wedi ei ddylunio ar gyfer dysgwyr o bob gallu 

 • Ar gael yn Gymraeg a Saesneg

Buddion i’ch canolfan  

​​

 • Cymhwyster cwbl achrededig, heb unrhyw arholiad

 • Mae’r cymwysterau yn cyfrannu at fesurau perfformiad yng Nghymru, gyda hyd at 46 o bwyntiau perfformiad fesul dysgwr 

 • Ar gael yn Gymraeg a Saesneg 

 • Adnodd cynhwysfawr sydd yn cynnwys cyflwyno cyflwyniadau PowerPoint, cynlluniau gwaith, cynlluniau marcio, a map sgiliau

 • Mae Dilysydd Mewnol neilltuol yn rhoi cymorth parhaus gyda chofrestru, dilysu ac ardystio, gan arbed amser gwerthfawr i’ch staff

 • Dim canolfannau galw. Darperir manylion cyswllt ar gyfer eich Dilysydd Mewnol neilltuol

BTEC Lefel Mynediad 3

Buddion i’ch dysgwyr  

​​

 • Mae dysgwyr yn ennill sgiliau gwerthfawr mewn rheoli arian, gwaith tîm a deall eu hawliau a'u cyfrifoldebau 

 • Mae adnoddau cynhwysfawr yn cefnogi datblygiad sgiliau bywyd a chyflogadwyedd 

 • Cymhwyster wedi'i achredu'n llawn ac a gydnabyddir yn genedlaethol, heb unrhyw arholiad 

 • Gall astudio ddechrau yng Nghyfnod Allweddol 3 

 • Mae'r gweithgareddau'n hwyl, yn ymgysylltu ac yn amrywiol ac yn cael eu gosod ar lefel sy'n addas ar gyfer dysgwyr sydd angen cymorth ychwanegol 

 • Mae cyfle i ddysgwyr symud ymlaen at Lefel 1 a Lefel 2  

Buddion i’ch canolfan 

​​

 • Cymhwyster wedi'i achredu'n llawn, heb unrhyw arholiad 

 • Mae cymwysterau'n cyfrannu tuag at fesurau perfformiad yng Nghymru, gyda hyd at 14 pwynt perfformiad fesul dysgwr 

 • Dim ond adnodd Saesneg sydd ar gael ar hyn o bryd 

 • Adnodd cynhwysfawr sy'n cynnwys deunyddiau ychwanegol megis gweithgareddau cardiau 

 • Mae Dilysydd Mewnol ymroddedig yn darparu cefnogaeth barhaus wrth gofrestru, dilysu ac ardystio, gan arbed amser gwerthfawr i'ch staff 

 • Dim canolfannau galw. Darperir manylion cyswllt ar gyfer eich Dilysydd Mewnol ymroddedig 

 • Mae cyfle i ddysgwyr symud ymlaen at Lefel 1 a Lefel 2  

 • Dim ond adnodd Saesneg sydd ar gael ar hyn o bryd 

bottom of page